Na ovim stranicama možete pogledati ponudu renomiranih proizvođača satova

Osim šturog prikaza ponude za Vas smo pripremili i zanimljivosti vezane uz proizvođače i detaljne karakteristike svakog modela. Nadamo se da ćemo Vam olakšati izbor najprikladnijeg sata, a ako ga ne pronađete na našim stranicama uvijek možete doći do neke od naših prodavaonica ili nas kontakirati gdje će Vam naše osoblje pomoći pri odabiru.

Što je sat?

Sat je naprava za mjerenje vremena.

Glavni dijelovi satnog mehanizma su: pogonska opruga (izvor energije), strojni kotači, zapreke i pogoni kazaljki. Uređaj koji omogućuje jednoliko gibanje satnog mehanizma naziva se regulator hoda, tj. nemirnica. Često zvana i balansa. Periodičnost regulatora hoda predaje se pogonsko-prijenosnom mehanizmu preko strojnih kotača koji su spojeni s pogonom kazaljki, pa pomoću njih očitavamo vrijeme na brojčaniku.

Strojni kotači za pogon regulatora hoda, koji se pojedinačno zovu minutni kotač, spojni kotač i sekundni kotač prenose energiju od navijene opruge do zapreke.

Zapreka sprečava da se strojni kotači pri navijenoj opruzi ne isteku u jednom naletu, te regulatoru hoda dovodi potrebnu pogonsku energiju i podržava ga u stalnom gibanju. Taj prijenos na regulator hoda putem zapreke nazivamo impulsom. Strojni kotači imaju svrhu da dovode zapreci iz navijene opruge pogonsku energiju.

Rotor je onaj sastavni dio automata koji se pri svakom pokretu sata giba oko svoje osi. S obzirom na oblik polumjeseca i težinu, rotor se pri svakom pomaku vraća u najniži položaj, te svojim pokretima putem sustava automatskih kotača navija pogonsku oprugu, a kada je pogonska opruga navijena do kraja, tu je klizna opruga koja neutralizira okrete rotora.

Satovi sa povišenim frekvencijama imaju tu prednost da su neosjetljiviji na udarce i na promjenu položaja. Da bi se postigla viša frekvencija, strojni kotači moraju imati više zubaca.

  • Najstariji mehanički sat izrađen je 1336. god. u Milanu.
  • Sekunda je trajanje 9 192 631 770 perioda zračenja koje odgovara prijelazu između dviju hiperfinih razina osnovnog stanja atoma cezija 133.

Pojmovi vezani za sat – abeceda

Anti-reflective coating, single and double
kemijski tretman satnog kristala koji osigurava disperziju reflektiranog svijetla.
Automatic
mehanizam sata koji se navija sam sa prirodnim pokretima zgloba. Razne nastale oscilacije navijaju glavnu oprugu.
Bazel
element koji ponekad drži kristal. Može biti integriran u sat, a ponekad kao odvojeni dio.
Cabochon
bilo koji dragi kamen, kao safir ili smaragd polusfernog oblika, najčešće korišten kao ornament ili kao element sata.
Caliber
kaliber, indikator koji definira specifični tip pokretanja.
Case
kućište, šiti mehanizam, najčešće napravljen od metala i od tri dijela: bazel, sredina i leđa.
Chronometar
visoko precizan sat. Svaki chrono model prolazi kroz seriju testova za dobivanje certifikata od uvažene svjetski priznate firme, COSC.
Complication
funkcija koja je dodatak osnovnoj, sat, minuta, sekunda funkciji. Primjer komplikacija su: GMT, power reserve, tides…
COSC
najpoznatija švicarska institucija za provjeru satova.
Cotes de Geneve
dekoracija primjenjena na mehanizam, metalne površine mehanizma obrađene da tvore serije paralelnih crta.
Counters ili sub dials
indikatori kronografa koji pokazuju vrijeme proteklo od početka mjerenja, najčešće se sastoji od sec., min. i ho. brojača.
Crown, screw down crown
kontrola navijanja, namještanja kazaljki i datuma obično smještena na sredini kućišta. Povezana sa mehanizmom preko navijajuće opruge kroz otvor u kućištu. Za veću vodootpornost koriste se krune sa „zavidavanjem“.
Dial
lice sata
Fly back
mogućnost da se kod chronographa otpočne novo mjerenje sa samo jednim pritiskom, tako da se ne mora mjerenje zaustaviti, poništiti i ponovo pokrenuti.
Frequency, vibrations
generalno se definira kao broj ciklusa u vremenskoj jedinici u urarstvu. To je broj oscilacija balance svake dvije sekunde ili njena vibracija u sekundi. Zbog praktičnosti frekvencija se izražava kao vibracija u satu.
GMT
skraćenica za greenwich među vrijeme, kod satova znači da su dvi ili više zona prikazane.
Guilloche
ukras kazaljki, rotora ili dijelova kućišta.
Hands
kazaljke, indikatori analognog prikaza vremena.
Jewel
dragi kamen, najčešće sintetički rubin, koji se koristi u mehanizmu kao dio koji se dere. Tvrdoća kamenja smanjuje trošenje na minimum na dug period vremena, 50-100 god. Kvaliteta sata se ne definira najčešće oblikom i kvalitetom kamenja nego njihovim brojem.
Luminescent
nanosi materijala na pokazivačima i kazaljkama koji emitiraju svjetlosnu energiju prethodno apsorbiranu kao elektromagnetne svjetlosne zrake. Superluminova je popularna zbog svojih svojstava, snage da emitira svjetlost.
Manual
mehanički mehanizam kod kojeg je primjenjeno ručno navijanje.
Markers
elementi primjenjeni na dial, koriste se kao referentne točke za kazaljke za sate, pet ili petnaest minuta intervala.
Modul
samostalni mehanizam, neovisan o bazičnom kalibru, dodaje se mehanizmu za ostvarivanje dodatnih funkcija poput chronographa ili GMT.
Movement
unutarnji mehanizam sata koji mjeri vrijeme. Podjeljen u dvije velike skupine: quartz i mehanički.
Oscilation
kompletna oscilacija ili rotacija balance sastavljena od dvije vibracije.
Power reserve
trajanje autonomije mehanizma nakon što je dosegnuo vrh navijanja.
Push button
mehanički element na kućištu za kontrolu određene funkcije. Najčešće se koriste kod chronographa i kod drugih funkcija kao što je GMT.
Rotor
kod automatskih navijajućih mehanizama, rotor je dio koji dozvoljava navijanje glavne opruge.
Sceleton
satovi kod kojih su neki dijelovi izrezani kako bi se otkrili neki dijelovi mehanizma.
Tachometar ili tachymeter
funkcija mjerenja brzine kad se nosilac sata kreće u određenom putu. Tachometar skala je kalibrirana da pokaže brzinu pokretanog objekta, kao što je auto na određenom putu. Standardne dužine na kojoj je kalibracija zasnovana su 1000, 200, 100 metara ili u nekim slučajevima jednu milju. Kada objekt pođe startnu točku mjerene udaljenosti čija dužina odgovara kalibriranoj pušta se chronograph kazaljka te zaustavlja kada objekt prođe zadanu udaljenost. Oznaka pokazana kazaljkom na tahimetarskoj skali pokazuje brzinu u km ili miljama na sat.
Tonneau
poseban oblik kućišta sa ravnijim i kraćim horizontalnim linijama i zaobljenim dužim vertikalnim linijama.
Tourbillon
zum otkriven 1801. god. od A. L. Breguet-a. Ova funkcija poništava greške zbog pomicanja sata i pojava vezanih uz gravitaciju. Balanca, balancna opruga se nalaze u kućištu zvanom kavez, koji se rotira jednom u minuti tako kompenzira eventualne pogreške preko 360 stupnjeva. Iako ovaj sklop nije baš apsolutno potreban za preciznost danas, još se ugrađuje kao komplikacija kod visoko kvalitetnih satova.
Vibration
pokret penduluma ili drugog oscilirajućeg tijela limitiranog sa dvije ekstremne pozicije. Vibracija odgovara frekvenciji satnog mehanizma, određenog masom i dijametrom balance i elestičnosti balansne opruge. Izražava se u broju vibracija u satu, VPH. Najkorištenija frekvencija je 28800 vph koja osigurava dobru preciznost i manje probleme sa podmazivanjem od ekstremno visokih frekvencija kao što je 36000 vph.
Winding sistem
dio koji prenosi pokret od krune do mehanizma, omogućavajući ručno navijanje i podešavanje.
Window
otvor u dialu koji omogućuje čitanje ležećih oznaka, najčešće datuma, kao i oznaka druge zone.